home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Neem plaats, geef ruimte!

NEEM PLAATS, GEEF RUIMTE

Jongeren aan zet in de Dilbeekse publieke ruimte, een online participatieproject

Dilbeek doet een open oproep naar jongeren met ideeën en noden voor de (openbare) ruimte. Via een online participatieplatform kunnen jongeren ideeën inzenden rond invulling, gebruik… van de (openbare) ruimte in Dilbeek. De voorstellen die na een jury- en stemronde als beste uit de online ideeënbus komen, worden nadien daadwerkelijk opgenomen in de plannen van Team Jongeren. Tegelijkertijd kunnen burgers, organisaties of bedrijven beschikbare ruimte aanbieden.

De tijd dat de inrichting van de buitenruimte binnenskamers werd beklonken door professionelen en beleidsmakers behoort tot het verleden. Ook Dilbeek kiest resoluut voor meer burgerparticipatie. In het traject ‘Neem plaats, geef ruimte!’ zijn jongeren aan zet om de (openbare) ruimte in te vullen naar hun zin.

Dilbeek kan hiervoor 6 maanden gebruik maken van het Bpart participatieplatform van Tree company, een handige tool om online ideeën te verzamelen en inspraak te geven aan burgers, in het kader van het project ‘Proeftuin online jeugdparticipatie’ van Bataljong.

Neem plaats

In een eerste fase worden de ideeën verzameld. Sportfaciliteiten in het park, grafittimuren aan de voetbalclub, repetitielokalen in Schepdaal,… Jongeren met wilde ideeën voor de Dilbeekse publieke ruimte kunnen deze tot 30/11 inzenden via www.neemplaats.be.

Uit alle inzendingen maakt een jury vervolgens een selectie op basis van haalbaarheid, originaliteit, gedragenheid, opportuniteit en mobiliserende karakter. De keuze van de jury wordt daarna opnieuw gepresenteerd op het platform, waar jongeren kunnen stemmen op hun favoriet. De ideeën met de meeste stemmen worden vanaf maart effectief uitgevoerd, en dit ook in samenwerking met de jongeren.

Geef ruimte

In een tweede luik van dit traject gaat de gemeente op zoek naar beschikbare (en kosteloze) ruimte die ingevuld kan worden door jongeren. Is je bedrijf gesloten tijdens de blokperiode en kan je studieruimte aanbieden? Heb je een kale muur die wel wat opfrissing kan gebruiken met een graffititekening? Laat het weten via www.neemplaats.be.

Meer info

Alle info over dit traject kan je terugvinden op www.neemplaats.be. Op 30 november worden de inzendingen voor ideeën afgesloten.

Deze actie wordt georganiseerd door Team Jongeren van Vrije Tijd Dilbeek. Vragen? Contacteer hen via jong@dilbeek.be of 02/451 69 40.

  

 

Deel op facebook
Deel op twitter