Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Doel van het project

Jongeren aan zet!

Wil je meer sportinfrastructuur in het Dilbeekse park? Een graffitimuur in je wijk? Nieuwe repetitielokalen in Schepdaal? Grijp dan nu je kans om samen met Team Jongeren ruimte mee vorm te geven en in te vullen.

Team jongeren heeft met dit project 3 doelen;

  • Het in kaart brengen van de vragen en noden van gebruik, invulling en vormgeving van de (openbare) ruimte voor en door jongeren
  • In samenwerking met jongeren enkele van deze vragen en noden omzetten in acties en verwezelijkingen
  • Het linken van beschikbare ruimte aan de noden en vragen van jongeren
Eind november 2020 gaan we samen met een jury, bestaande uit mensen uit het werkveld en actieve Dilbeekse jongeren, een eerste selectie maken op basis van vooraf bepaalde randvoorwaarden; haalbaarheid, creativiteit, open karakter, ontmoetingskansen en multifunctionaliteit.

Het uiteindelijke doel is om het gekozen project uit te werken samen met jongeren. 

Om aan al de noden van de jongeren te kunnen voldoen zijn we ook actief op zoek naar beschikbare ruimte. Heb je een muur waar een leuke grafitti tekening op past? Staan jouw kantoorgebouwen leeg tijdens de blokperiode en wil je hier studenten opvangen om te studeren? Geef je beschikbare ruimte dan zeker door! 

In een later stadium zal er een overzicht verschijnen van projecten die we willen realiseren. Indien een project de perfecte match is met jouw locatie kunnen we dit project samen realiseren.

Neem plaats!

Team Jongeren draagt burgerparticipatie in een hoog vaandel. Daarom willen ze de Dilbeeke jongeren een stem geven rond de invulling van de (openbare) ruimte. Wie kan er namelijk beter aangeven waar jongeren nood aan hebben, dan de jongeren zelf?

Via dit online platform worden er via verschillende fases ruwe ideeën en noden omgezet in actieplannen en verwezelijkingen

Je kan hier je stem uitbrengen op 1 of meerdere projecten die volgens jou het meest noodzakkelijk zijn in Dilbeek. Vergeet ook zeker niet aan te geven als je wil meewerken aan een project. Het aantal geëngageerde jongeren weegt zwaar door bij de uiteindelijke beslissing over welke projecten we effectief gaan uitwerken.

Roep vervolgens zoveel mogelijk vrienden op om voor jouw project te stemmen en realiseer het in samenwerking met Team Jongeren.

Op deze manier maken we van Dilbeek een gemeente voor en door jongeren!

Geef ruimte!

Team Jongeren gaat enerzijds op zoek naar de noden en ideeën van Dilbeekse Jongeren met betrekking tot het invullen van (openbare) ruimte. Anderzijds gaan ze ook op zoek naar beschikbare ruimte in Dilbeek die ingevuld kan worden door jongeren. Heb jij een leegstaande loods, een ongebruikt grasveldje, een kale muur...? Geef dan nu je beschikbare ruimte door!

Je kan jouw kosteloze ruimte hier ter beschikking stellen en laten invullen door jongeren. 

In een later stadium zal er een overzicht verschijnen van projecten die we willen realiseren. Als jij hiervoor de perfecte ruimte ter beschikking hebt, kunnen we deze aan elkaar koppelen.

Deel op facebook
Deel op twitter